Tietoa meistä

Rantapyörä ry on   Etelä-Kymenlaakson aluella toimiva pyöräilyseura,  jonk pääpaino on maantiepyöräilyssä.

Mikäli omaat  maantiepyörän ja haluaisit kokeilla seurassa polkemisen  vahvuuden  ja yhdessä tekemisen voiman niin, otahan yhteyttä ( yhteystiedot palkista )


Hallitus 1.6.2020 alkaen

Puheenjohtaja: 

Juha Kakko

Hallituksen jäsenet:

Seppo Liimatainen ( varapuheenjohtaja )

Jarmo Pienmunne ( rahastonhoitaja )

Patrik Blomqvist     ( Sihteeri , nettisivut ja sosiaalinen media )

Haluaisin liittyä jäseneksi

Ennen jäsenhakemuksen täyttämistä, sinun tulee lukea seuramme rekisteriseloste.

  • sähkopostiosoite
  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • tiedot sähköpostitse: rantapyora@gmail.com

Käsittelemme kaikki hakemukset mahdollisimman pikaisesti ja lähetämme vahvistuksen ja jäsenmaksun ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Jäsenmaksu 25€

Kannustusjäsenmaksu 150€

Ei liittymismaksua

Tilinumero:  FI30 1538 3006 1003 85  Rantapyörä ry

Jäsenhakemukset sähköpostitse ! rantapyora@gmail.com

Tervetuloa jäseneksi !


REKISTERISELOSTE

Rantapyörä ry:n rekisteriseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterin pitäjä

Rantapyörä ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

      Juha Kakko / Rantapyora@gmail.com

3. Rekisterin nimi

     Rantapyörä ry:n jäsenrekisteri

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

      Rekisterin tarkoituksena on kerätä seuran jäsenistä yhteydenpitoon tarvittavat tiedot. Tiedot kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla ( Sporttisaitti, nykyinen Yhdistysavain ) sekä seuran sihteerin henkilökohtaisella tietokoneella.

5. Rekisterin tietosisältö

      Henkilön nimi, kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

6. Säännonmukaiset tietolähteet

     Kerätyt tiedot saadaan jäsenhakemuksen yhteydessä. Jäsenet ilmoittavat itse omat tietonsa. Ei muita tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

      Rantapyörä ry:n jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisestiulkopuolisille. Jos tietojen luovuttaminen on tarpeellista, se tapahtuu ainoastaan jäsenen omalla suostumuksella. Suostumus tietojen luovuttamiseen kysytään tapauskohtaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

      Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  A) Manuaalinen aineisto

       Manuaalista aineistoa ei pääsääntöoisesti ole. Kaikki mahdollinen tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti käyttötarpeen päätyttyä.

  B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

    Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava huolehtii tunnuksien tietoturvallisesta säilyttämisestä. Tietoturvallisuutta  ylläpidetään ajantasaisella tietoturvasuojauksella. Tietoturvapalvelut ostetaan niiltä tarjoavilta luottettavilta toimijoilta. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi.


Rantapyörä Ry.

rantapyora@gmail.com

https://www.facebook.com/Rantapyora